เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางสาวสุดาพร อินทนน รางวัลที่ได้รับ ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางสาวสุดาพร อินทนน

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
1.79s. 0.75MB