เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

นางทิพรัตน์ มณีทัศน์ รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลคัดเลือกรับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

นางทิพรัตน์ มณีทัศน์

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลคัดเลือกรับ “รางวัล 110 ปี ครูดีเอกชน” ระดับทองแดง ปี พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กระทรวงศึกษาธิการ
1.08s. 0.50MB