เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

Mr.Joselito DegumaTanato รางวัลที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ... วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

Mr.Joselito DegumaTanato

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.18s. 0.50MB