เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ช. เปรมากร ต่ายพูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Northern League สนาม 1 จังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ช. เปรมากร ต่ายพูล

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Northern League สนาม 1 จังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

Taekwonde
1.43s. 0.75MB