เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ญ. สุชาดา สุวรรณา ได้รับเกียรติเป็นแกนนำเยาวชนจิตอาสา ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร (เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม) วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ญ. สุชาดา    สุวรรณา

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติเป็นแกนนำเยาวชนจิตอาสา ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร (เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม)

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ จังหวัดพิจิตร
1.23s. 0.50MB