เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ญ. สิรภัทร พุ่มโต ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติดี วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ญ. สิรภัทร พุ่มโต

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติดี

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
1.35s. 0.50MB