เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ช.วัชรเกียรติ โอนอินทร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ช.วัชรเกียรติ  โอนอินทร์

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสืบทอดและส่งเสริมชุมชนมรดกภูมิปีญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

 

 
1.32s. 0.75MB