เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ช.กันตภณ วัลลิภากร ได้รับเกียรติบัตรผ่านอบรม โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ช.กันตภณ วัลลิภากร

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรผ่านอบรม โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
1.27s. 0.50MB