เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ญ.บุญญปัญญ์ พุกอิ่ม ได้รับเกียรติบัตรผ่านอบรม โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ญ.บุญญปัญญ์  พุกอิ่ม

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรผ่านอบรม โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำปี 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
1.64s. 0.75MB