เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ช. โจชัวร์ โคบี้ ทานาโต ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องให้เป็น เด็กดีจังหวัดพิจิตรในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ช. โจชัวร์ โคบี้ ทานาโต

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรการยกย่องให้เป็น เด็กดีจังหวัดพิจิตรในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานวัฒนธรรม
1.18s. 0.75MB