เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ญ. สิรภัทร พุ่มโต ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ... วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ญ. สิรภัทร  พุ่มโต

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 2 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.60s. 0.75MB