เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ช. คมนทิน อินชูกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ... วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ช. คมนทิน     อินชูกุล

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 1 กิจกรรม Spelling bee ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.25s. 0.50MB