เมนูหลัก

ข่าวสาร

นิเทศ จากหน่วยงาน ธนะ ดิจิตอล ไลฟ์ จำกัด วันที่ 2 ก.ค. 67

แชร์


วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
ดร.แพทย์หญิง วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ นางทิพรัตน์ มณีทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ด้านบริหารงานวิชาการให้การต้อนรับคณะผู้นิเทศ จากหน่วยงาน ธนะ ดิจิตอล ไลฟ์ จำกัด (True Click Life เดิม) ในการทำ MOU ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

ภาพกิจกรรม


1.47s. 0.50MB