เมนูหลัก

ข่าวสาร

การอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด วันที่ 2 ก.ค. 67

แชร์


วันจันทร์ที่ 24-วันศุกร์ที่27 มิถุนายน 2567
ดร.แพทย์หญิงวณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ มอบหมายให้ครูกัญญา พิชัย และครูพัชรี หมอกมืด ครูประจำชั้น ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชื่อโครงการการอบรมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
✏️วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรจึงกำหนดให้โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตรจัดให้มีการอบรมความรู้ให้กับนักเรียน
????นักเรียนได้รับการฝึกปฎิบัติและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
โดยผ่านกิจกรรม
-ละลายพฤติกรรม
- การจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน
- การปฐมพยาบาลเบื้องตัน (การทำ CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
การป้องกันตัวเบื้องต้น
- การเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤต แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 3ฐาน
(การเอาตัวรอดในขั้นต้น การหนี, การช่อน, การต่อสู้ด้วยมือเปล่า)
-กิจกรรมผจญภัย
❤️ฐานทดสอบจิตใจ
❤️ฐานทดสอบการทำ CPR
❤️ฐานแหกค่ายนรก 2,000 ปี.กู้ระเบิด
-ยาเสพติดให้โทษ
- การสังเกตจดจำคนร้ายและการแจ้งข่าวอาชญากรรม
-การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
-การแสดงบทบาทสมมุติ
-วิชาภัยจากอินเตอร์เน็ตและการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิดกฎหมาย
ณ โรงเรียนดรุณบัณฑิต อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

ภาพกิจกรรม


1.47s. 0.50MB