เมนูหลัก

ข่าวสาร

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 2 ก.ค. 67

แชร์


วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีจัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อบ่มเพาะนิสัยเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.แพทย์หญิงวณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนอินเตอร์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องราชการะรัชกาลที่ 6 ถวายราชสดุดี กล่าวให้โอวาทกับลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมคณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์เข้าร่วมทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ไฟล์ที่ 8

1.32s. 0.50MB