เมนูหลัก

ข่าวสาร

มอบผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาฯ วันที่ 2 ก.ค. 67

แชร์


วันพฤหัสที่ 27 มิถุนายน 2567
ดร.แพทย์หญิง วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ผู้อำนวยการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์รุ่นที่ 38 ประจำปี 2566 และนายสมชาย มุตตระ ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ได้จัดพิธีรับผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ลูกเสือเนตรนารีจิตอาสา จำนวน 32 ราย
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือได้จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ลานบุนนาค โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
พร้อมทั้งร่วมกันทำจิตอาสา ทำความสะอาดโรงเรียน
#ลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมตามภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กภาพเพื่อดูภาพขยาย
ไฟล์ที่ 1

ภาพกิจกรรม


2.20s. 0.50MB