เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ญ. พรกฤษณา อินทร์ชูกุล เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดพิจิตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ญ. พรกฤษณา อินทร์ชูกุล

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดพิจิตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

บริษัท เสริมปัญญา
1.18s. 0.75MB