เมนูหลัก

ผลงานดีเด่น

ด.ญ.รัตนาภรณ์ นามโครต ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการอบรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรม และค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดพิจิตร วันที่ 8 พ.ย. 61

แชร์

ด.ญ.รัตนาภรณ์ นามโครต

 

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการอบรมโครงการค่ายแกนนำเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรม และค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดพิจิตร

 

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
1.60s. 0.50MB